Horizon

ENG:
Some objects in space have a gravitational field which is so strong that no other object, including the light, is able to escape out of their proximity. They are called black holes. Horizon light series bears a reference to this powerful phenomenon. A metal parabola creates a specific deformation of light in order that an interacting observer can almost be absorbed in the lighting action. Horizon light series proves that even a regular lamp can bear a strong idea.

CZ:
Ve vesmíru existují objekty, jejichž gravitační pole je natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže jejich oblast opustit. Tyto objekty se nazývají černé díry. Série svítidel Horizon nese odkaz tohoto silného fenoménu. Kovová parabola vytváří deformaci světla a přihlížející je tak pomocí interakce světelným dějem vtahován až zcela pohlcen. Série Horizon dokazuje, že i obyčejné svítidlo může být nositelem silné myšlenky.


Photo: Filip Kominik

Type of project

light objects


Specification

brass, copper, aluminium


Realisation date

2018