Totem – Trophy design for J&T Bank

ENG:
We wanted to represent the symbolism of winning in the trophies for the winners of golf tournaments. Therefore, we decided to build on the traditional morphology of the trophy, which we shifted into the form of a personal talisman – a totem.

Each trophy consists of a metal torso on which are strung various shapes of glass parts, which are decorated with different glass techniques. This has resulted in 27 trophies, each piece of which is a distinctive original.

CZ:
V trofejích určených pro vítěze golfových turnajů jsme chtěly ztvárnit symboliku výhry. Rozhodly jsme se proto vycházet z tradičního tvarosloví trofeje, které jsme však posunuly do podoby osobního talismanu – totemu.

Každá trofej se skládá z kovového torza na němž jsou navlečeny tvarově různorodé skleněné díly, které jsou dekorovány rozdílnými sklářskými technikami. Tak vzniklo 27 trofejí, z nichž je každý kus osobitý originál.


Photo: Anna Pleslová

Collaboration

Mikolášková&Drobná


Type of project

trophy


Specification

brass, glass


Realisation date

2022