SPCR Award

ENG:
When designing the award for the Confederation of Industry and Transport of the Czech Republic, I was inspired by the words of Professor Oldřich Jirsák from the Technical University in Liberec, who has many patents and awards to his credit. In one of his interviews, he mentions that he finds it unfair if only he gets the award, because any scientific achievement or discovery is usually the work of the whole team. So I decided to design a prize in the form of a puzzle that can be divided into individual pieces and the winner decides to whom to dedicate the piece of the award. The last piece of the Puzzle is given to the winner. Symbolically, it is the one whose protrusions point in all directions.

The design also included the graphic design of the cover.

CZ:
Při návrhu ceny pro Svaz průmyslu a dopravy ČR jsem se inspirovala slovy profesora Oldřicha Jirsáka z Technické univerzity v Liberci, který má na svém kontě spoustu patentů i ocenění. V jednom z rozhovorů zmiňuje, že mu přijde nespravedlivé, když cenu dostane pouze on, protože jakýkoliv vědecký počin nebo objev je většinou zásluha celého týmu. Rozhodla jsem se proto navrhnout cenu v podobě puzzle, kterou bude možné rozdělit na jednotlivé dílky a výherce sám rozhodne, komu kousek ocenění věnuje. Poslední kousek Puzzle je určen vítězi. Symbolicky je to ten, jehož výběžky směřují na všechny strany.

Součástí návrhu byla i grafický podoba obalu.


Photo: Anna Pleslová

Type of project

prize


Specification

stainless steel


Realisation date

2020