My Place

ENG:
The diploma thesis is conceived as a personal experiment aimed at finding a new creative path for the author. The starting point of this work was an analytical process of creation based on the artistic methods of the Bauhaus Vorkurs. The result of the work – a place for contemplation – consisting of a chair, a table and a hanging object refers to the automatic charcoal drawings that gave rise to the formal form of the objects. The charcoal drawing is transferred into the form of burnt wood, which is used as a material for further drawings.

CZ:
Diplomová práce je koncipována jako osobní experiment, jehož cílem je nalezení nové tvůrčí cesty autorky. Výchozím bodem této práce se stal analytický proces tvorby opírající se výtvarné metody přípravného kurzu školy Bauhaus. Výsledek práce – místo pro rozjímání – složené z křesla, stolku a závěsného objektu odkazuje na automatické uhlové kresby, které daly vzniknout formální podobě objektů. Uhlová kresba je přenesena do podoby opáleného dřeva, které je využito jako materiál pro další kresby.


Vases: Black & White by František Jungvirt
Photo: Anna Pleslová

Type of project

diploma project, objects


Specification

burned beech wood


Realisation date

2022