30 years of freedom

ENG:
The fact that we live in a free age is not a self-evident fact. People often don’t appreciate things until they lose them, and that’s exactly the case with freedom. We should therefore remember that freedom is not obvious This important idea is applied in a simple gesture. Like the knot on a pocket handkerchief, which reminds us not to forget something, the knot on the Czech national symbol is meant to express „Don’t forget freedom“. The work was created for the 30th anniversary of the Velvet Revolution and was part of the exhibition Freedom at the Czech Centre Gallery.

CZ:
To, že žijeme ve svobodné době není samozřejmost. Lidé si často neváží věcí, dokud je neztratí a přesně to platí i pro svobodu. Měli bychom si proto pamatovat, že svoboda není samozřejmost. Tato důležitá myšlenka je aplikována do jednoduchého gesta. Podobně jako uzel na kapesníku, který nám připomíná abychom na něco nezapomněli, má i uzel na českém státním symbolu vyjadřovat „Nezapomeň na svobodu“. Práce vznikla k výročí 30 let od Sametové revoluce a byla součástí výstavy Svoboda v Galerii Českých center.

Type of project

object


Specification

sateen


Realisation date

2020