Work – iSee

iSee

Projekt objekt / šperk
Rok vzniku 2020
Vedoucí projektu prof. Eva Eisler

O projektu
Kolekce objektů s názvem iSee, má poukázat na to, jak moc nás telefony deformují, a to jak po psychické, tak fyzické stránce. Stěžejním materiálem objektů je sklo, to nám umožňuje vidět skutečný svět a ne ten virtuální. Dva objekty jsou pak doplněny o tzv. popsocket a prsten z mosazi, ty v kombinaci se sklem vytvářejí takřka neviditelné nástroje deformující lidské dlaně. Na dalších dvou objektech jsou zobrazeny ikony “like”, “comment”, “share” a text “Sponsored”. Tyto prvky jsem zvolila proto, jelikož se s nimi neustále setkáváme a ať chceme nebo ne, ovlivňují naše chování a rozhodování.

iSee má za úkol vyvolávat otázky. K jeho nositeli přitáhne pozornost, jelikož v dlani působí jako skutečný telefon, ovšem pokud se divák zadívá důkladněji, zjistí, že se o telefon nejedná. V tuto chvíli začíná objekt vyvolávat diskusi.

Materiál sklo, mosaz

ENG

Project object / jewel
Year of creation 2020
Head of project prof. Eva Eisler
About project
Material brass / glass

Photo Filip Kominik