Circle

ENG:
The aim of the work was to create an installation in a public space where people could find a place to relax and unwind, at least for a while. It would be a place where everyone could forget their worries for a while, get away from the rest of the world and focus only on themselves and their own self.

CZ:
Cílem práce bylo vytvořit instalaci umístěnou ve veřejném prostoru, kde by lidé alespoň na chvíli našli prostor pro odpočinek a uvolnění. Šlo by o místo, kde by každý na chvíli zapomněl na své starosti, oprostil se od zbytku světa a mohl se soustředit pouze na sebe a své vlastní já.

Type of project

light installation


Specification


Realisation date

2017