Vase

ENG:
The intention of this work was to give a second life to a no longer needed object. In this case, it was an old brass vase that had been sitting in the attic for years. This vase was no longer of any value to its owner, so I decided to cut it into eleven segments, which I used to create separate necklaces. The vase was thus decomposed into eleven separate but still connected in spirit objects. When hung around the neck, the individual parts are then graduated as they follow each other in the form of a vase.

CZ:
Záměrem této práce bylo dát druhý život již nepotřebnému předmětu. V tomto případě se jednalo o starou mosaznou vázu, která roky ležela na půdě. Tato váza neměla pro své majitele již žádnou hodnotu, a proto jsem se rozhodla rozřezat ji na jedenáct segmentů, ze kterých jsem vytvořila samostatné náhrdelníky. Váza se tak rozložila do jedenácti samostatných, avšak stále duchem propojených objektů. Při zavěšení na krk jsou pak jednotlivé části odstupňovány tak, jak za sebou následovaly v podobě vázy.

Type of project

object, necklace


Specification

brass, polyester


Realisation date

2020