SPCR Award

ENG:

CZ:
Při návrhu ceny pro Svaz průmyslu a dopravy ČR jsem se inspirovala slovy profesora Oldřicha Jirsáka z Technické univerzity v Liberci, který má na svém kontě spoustu patentů i ocenění. V jednom z rozhovorů zmiňuje, že mu přijde nespravedlivé, když cenu dostane pouze on, protože jakýkoliv vědecký počin nebo objev je většinou zásluha celého týmu. Rozhodla jsem se proto navrhnout cenu v podobě puzzle, kterou bude možné rozdělit na jednotlivé dílky a výherce sám rozhodne, komu kousek ocenění věnuje. Poslední kousek Puzzle je určen vítězi. Symbolicky je to ten, jehož výběžky směřují na všechny strany.

Součástí návrhu byla i grafický podoba obalu.


Photo: Anna Pleslová

Type of project

prize


Specification

stainless steel


Realisation date

2020